Pre-koncepcja wnętrz Hotelu Elbląg (oferta wraz z pre-koncept wykonana dla Wiwaldi Junior Sp. z o.o. z Elbląga)