Holiday Inn Józefów. We współpracy z PRC Architekci